NEWBalkan.com

Internet Centre for the New Balkan

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
12.07. 2020POČASÍ€ = KURZY

Linky

Srbsko
Vláda a parlament
Vláda Republiky Srbsko http://www.srbija.gov.rs
Parlament Republiky Srbsko http://www.parlament.gov.rs

Ministerstva
Ministerstvo vnitra http://www.mup.gov.rs
Ministerstvo financí http://www.mfin.gov.rs/
Ministerstvo zahraničí http://www.mfa.gov.rs
Ministerstvo obrany http://www.mod.gov.rs
Ministerstvo státní správy a místní samosprávy http://www.mduls.gov.rs/
Ministerstvo hospodářství http://www.privreda.gov.rs
Ministerstvo stavebnictví, dopravy a infrastruktury http://www.mgsi.gov.rs/
Ministerstvo spravedlnosti http://www.mpravde.gov.rs
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí http://www.mpzzs.gov.rs/
Ministerstvo školství, vědy a technologického rozvoje http://www.mpn.gov.rs
Ministerstvo zdravotnictví http://www.zdravlje.gov.rs
Ministerstvo hornictví a energetiky http://www.mre.gov.rs/
Ministerstvo kultury a informací http://www.kultura.gov.rs
Ministerstvo práce, zaměstnávání, veteránů a sociální politiky http://www.minrzs.gov.rs
Ministerstvo mládeže a sportu http://www.mos.gov.rs
Ministerstvo obchodu, cestovního ruchu a telekomunikací http://www.mtt.gov.rs/

Agentury
Privatizační agentura http://www.priv.rs
Rozvojová agentura Srbska http://www.ras.gov.rs/
Agentura obchodního registru http://www.apr.gov.rs

Instituce
Národní banka Srbska http://www.nbs.rs
Statistický úřad Republiky Srbsko http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
Celní správa Republiky Srbsko http://www.carina.rs
Daňová správa http://www.poreskauprava.gov.rs
Asociace srbských bank http://www.ubs-asb.com

Autonomní oblast Vojvodina
Parlament AO Vojvodiny http://www.vojvodina.gov.rs
Výkonná rada AO Vojvodiny http://www.vojvodina.gov.rs
Hospodářská komora Vojvodiny http://www.pkv.rs
Fond pro rozvoj AO Vojvodiny http://www.vdf.org.rs
Fond na podporu investic ve Vojvodině http://www.vip.org.rs

Chorvatsko
Vláda a parlament
Vláda Republiky Chorvatsko https://vlada.gov.hr
Parlament Republiky Chorvatsko http://www.sabor.hr

Ministerstva
Ministerstvo hospodářství http://www.mingo.hr
Ministerstvo soicální politiky a mládeže http://www.mspm.hr
Ministerstvo regionálního rozvoje a evropských fondů http://www.mrrfeu.hr
Ministerstvo financí http://www.mfin.hr
Ministerstvo obrany http://www.morh.hr
Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí http://www.mvep.hr
Ministerstvo vnitra http://www.mup.hr
Ministerstvo spravedlnosti http://www.mprh.hr
Ministerstvo veřejné správy http://www.uprava.hr
Ministerstvo podnikání a řemesel http://www.minpo.hr
Ministerstvo práce a penzijního systému http://www.mrms.hr
Ministerstvo námořnictví, dopravy a infrastruktury http://www.mppi.hr
Ministerstvo zemědělství http://www.mps.hr
Ministerstvo cestovního ruchu http://www.mint.hr
Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírody http://www.mzoip.hr
Ministerstvo výstavby a územního plánování http://www.mgipu.hr
Ministerstvo válečných veteránů https://www.branitelji.hr
Ministerstvo zdravotnictví http://www.zdravlje.hr
Ministerstvo vědy, školství a tělovýchovy http://public.mzos.hr
Ministerstvo kultury http://www.min-kulture.hr

Instituce
Chorvatská národní banka http://www.hnb.hr
Státní statistický úřad http://www.dzs.hr

Černá Hora
Vláda a parlament
Vláda Republiky Černá Hora http://www.gov.me
Parlament Republiky Černá Hora http://www.skupstina.me

Ministerstva
Ministerstvo spravedlonosti http://www.mpa.gov.me
Ministerstvo vnitra http://www.mup.gov.me
Ministerstvo obrany http://www.mod.gov.me
Ministerstvo financí http://www.mif.gov.me
Ministerstvo zahraničí a evropské integrace http://www.mip.gov.me
Ministerstvo školství http://www.mps.gov.me
Ministerstvo kultury http://www.mku.gov.me
Ministerstvo hospodářství http://www.mek.gov.me
Ministerstvo dopravy a námořnictva http://www.msp.gov.me
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova http://www.mpr.gov.me
Ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch http://www.mrt.gov.me
Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzd.gov.me
Ministerstvo pro lidská práva a práva menšin http://www.mmp.gov.me
Ministerstvo pro informační společnosti a telekomunikace http://www.mid.gov.me
Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mrs.gov.me/ministarstvo
Ministerstvo vědy http://www.mna.gov.me

Instituce
Centrální banka Černé Hory http://www.cb-mn.org
Rada pro privatizaci a kapitálové investice http://www.savjetzaprivatizaciju.me