Srbsko - Investiční a obchodní příležitosti

Srbsko - Business v Regionu

Obchodní příležitosti a služby v zemích jihovýchodní Evropy

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
10.07. 2020POČASÍ€ = KURZY

Financování a pojištění exportu

· Financování exportu
     ·
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA (ČEB)
          · Financování exportu
          · Reference
          · Kontakt

·
Pojištění exportu
     ·
EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST (EGAP)

Financování exportu


ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.


Financování exportu

   · Velké firmy:

Financování vývozu investičních celků a jiných velkých exportních zakázek
Při získávání zakázek většího objemu je pro vývozce zpravidla klíčové přesvědčit odběratele, že je schopen požadované zboží vyrobit v odpovídající kvalitě, nabídnout cenu minimálně srovnatelnou s cenovou nabídkou konkurence a předložit konkurenceschopnou nabídku financování.

ČEB umí vývozce podpořit ve všech klíčových bodech. Již při vstupu vývozce do výběrového řízení se banka zaručí za jeho schopnost dostát svým závazkům v případě, že bude vybrán zadavatelem jako vítěz. ČEB je také schopna nabídnout odběrateli nebo jeho bance exportní odběratelský úvěr se státní podporu, a to s plným využitím možností, které umožňují pravidla podpory vývozu a obezřetného bankovního podnikání. Současně banka garantuje řádné splnění závazků exportéra, které vyplývají z podepsané smlouvy o vývozu. V případě potřeby může vývozce čerpat u banky výhodné předexportní financování na pokrytí svých výrobních nákladů.
Podrobnější informace: ČEB

Projektové financování
Banka je připravena pomoci českým vývozcům při vytváření struktury exportního projektového financování. Projektové financování je zvláštní případ úvěrování obchodního (vývozního) případu, který se používá především u velkých, investičně náročných celků. Při snaze investora získat dostatečné množství finančních prostředků na realizaci těchto projektů, naráží často na problém kvalitního zajištění formou zástavy majetku. Toto lze řešit metodou projektového financování, kdy jsou zárukou za investované prostředky aktiva pořízená v rámci projektu a očekávané výnosy z vlastní investice.

Projektové financování je náročný produkt, který vyžaduje individuální řešení. V případě zájmu o tuto formu financování kontaktujte prosím přímo naše obchodní manažery.
Podrobnější informace: ČEB

Financování zahraničních investic

Rostoucí síla českých firem vyvolává i jejich zájem o kapitálovou expanzi na nové trhy. Cestou jsou efektivní investice v zahraničí. Své investiční záměry můžete do úspěšného konce dovést snadněji s finanční a odbornou podporou ČEB. Tento druh financování lze využít jak pro investice „na zelené louce“, tak i pro akviziční či privatizační vstupy do existujících zahraničních firem.
Podrobnější informace: ČEB

   · Malé a střední firmy:
Financování výroby určené pro vývoz
Financování výroby určené pro vývoz je produkt, který řeší nedostatek volného provozního kapitálu souvisejícího s výrobou vyváženého zboží nejen u malých a středních podniků. Pokud máte zajímavé exportní příležitosti, ale nedostatek volných finančních zdrojů Vám komplikuje jejich realizaci, pak se nevzdávejte a informujte se u nás o možnostech řešení Vaší situace.
Podrobnější informace: ČEB

Krátkodobé i dlouhodobé financování vývozu
Pokud chcete poskytnout odběrateli delší odklad splátek a současně se včas dostat k Vašim penězům využijte klasické dodavatelské financování vývozu. Produkt je možné využít jak u jednorázových exportních akcí, tak i u pravidelných dodávek zboží, kde lze tento úvěr čerpat na revolvingové bázi.
Podrobnější informace: ČEB


Reference

Objem vývozu, který banka financovala, dosáhl celkové hodnoty 200 miliard korun Tyto kontrakty umožnily prodat výrobky a služby českých firem do více než 50 zemí celého světa.
Někteří významní klienti banky - čeští exportéři:

   · ČKD Blansko Engineering, a.s.
   · PSG-International, a.s.
   · PBS DIZ, a.s.
   · AERO Vodochody, a.s.
   · ALTA, a.s.
   · České loděnice, akciová společnost
   · ČKD NOVÉ ENERGO, a.s.
   · ENERGO-PRO, a.s.
   · PAMCO INT, a.s.
   · SOMA, spol. s r.o.


Kontakt

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34
P.O. Box 870
111 21 Praha 1
Česká Republika
Telefon: +420 222 843 111
Fax: +420 224 226 162
e-mail: ceb@ceb.cz
web: www.ceb.czPojištění exportu


EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST a.s. (EGAP)

V souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů, je EGAP akciovou společností plně vlastněnou státem. Česká republika svá akcionářská práva vykonává prostřednictvím ústředních orgánů státní správy (Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR).

Rozhodující činností společnosti je pojišťování vývozních úvěrů proti vývozním úvěrovým rizikům, tj. teritoriálním rizikům a kombinaci teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik.
Tento typ pojištění je realizován se státní podporou, která spočívá zejména:

   · ručení státu za závazky EGAP vzniklé z pojistných smluv,
   · z pojištění vývozních úvěrových rizik.

EGAP nabízí pojistné produkty v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě jako dlouhodobě působící zahraniční úvěrové pojišťovny a je schopen vyhovět i individuálním požadavkům vývozců a bankovních ústavů financujících vývoz. Kromě pojištění vývozních dodavatelských a odběratelských úvěrů proti riziku nezaplacení z komerčních i politických příčin, což jsou typické produkty úvěrových pojišťoven, nabízí EGAP rovněž pojištění úvěrů na předexportní financování výroby pro vývoz, pojištění investic českých podniků v zahraničí včetně pojištění úvěrů na jejich financování, jakož i pojištění záruk vystavovaných bankami za české exportéry v souvislosti s přípravou a realizací exportních kontraktů.
Více informací: EGAP