Spolupráce Čechů a Srbů

Česko-srbská spolupráce

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
12.07. 2020POČASÍ€ = KURZY

Cena Františka Zacha

Cena Františka Zacha


Cena Františka Zacha je prestižní ocenění, které uděluje Jihomoravský kraj za rozvoj česko-srbské vzájemnosti. Cílem udělování takovéto prestižní ceny je reprezentativním způsobem odměňovat a společensky zviditelňovat osoby, které výrazným způsobem vynikly na poli česko-srbských vztahů a to jak na české tak i na srbské straně. Motivem a dlouhodobým smyslem projektu je vhodnou formou vytvářet obecné povědomí o důležitosti a významu každého jednotlivce v takovémto specifickém procesu rozvoje humanitárních, společenských, kulturních a ekonomických aktivit a motivovat jednotlivce k další činnosti.

Tradice udělování ceny Františka Zacha byla zahájena v rámci sympozia na téma Současné Srbsko – politika, kultura, EU a 200. výročí narození Františka Zacha, které se konalo 23. - 24. dubna 2007 v Brně.

Cena Františka Zacha pro rok 2017 

Bělehrad 5.května 2017

Cena F.Zacha 2017Dne 5. května se na Velvyslanectví České republiky uskutečnilo slavnostní předání Ceny Františka Zacha pro rok 2017. Prestižní cenu, kterou uděluje Jihomoravský kraj za přínos pro rozvoj česko-srbských vztahů, dostal profesor Aleksandar Ilić, bohemista, spisovatel, překladatel a diplomat.

Profesor A. Ilić je významnou osobností zásadně přispívající k rozvoji srbsko-českých vztahů. Nejvýraznější je jeho činnost v oblasti kulturních vztahů a překladů české literatury do srbštiny (K. Teige, M. Kundera, K. Kosík, J. Seifert, J. Mukařovský, I. Sviták, J. Škvorecký, J. Dienstbier, V. Havel, V. Klaus, A. J. Liehm, T. G. Masaryk, atd.). Profesor Ilić v letech 2001 – 2005 vykonával funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Svazové republiky Jugoslávie a následně Srbska a Černé Hory v České republice. Ministerstvem kultury České republiky byl poctěn cenou Artis Bohemiae Amicis, Akademií věd České republiky mu byla udělena medaile Josefa Dobrovského a v roce 2011 dostal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Cena Františka Zacha pro rok 2014 

Brno 24.červen 2014

Cena F.Zacha 2013V úterý 24. června 2014 předal hejtman Michal Hašek Jaroslavu Foldynovi Cenu F. A. Zacha. Prestižní ocenění uděluje Jihomoravský kraj za zásluhy na rozvoji česko-srbské vzájemnosti.

Jaroslav Foldyna proslul jako organizátor misí poslanců a senátorů do válečného Bělehradu, je panelistou řady besed o válkách na Balkánu. V průběhu setkání hejtman Michal Hašek mimo jiné s Jaroslavem Foldynou diskutoval o probíhající pomoci Jihomoravského kraje povodněmi zkoušenému Srbsku.


 


Cena Františka Zacha pro rok 2012 

Brno 23.května 2013

V prostorách krajského školicího centra v Brně v ulici Cejl se ve čtvrtek 23. května 2013 uskutečnila vernisáž putovní výstavy Útěk za životem.

V rámci slavnostní akce předal náměstek hejtmana Roman Celý Cenu F. A. Zacha profesoru Ivanu Dorovskému. Prestižní ocenění uděluje Jihomoravský kraj za rozvoj česko-srbské vzájemnosti.


Sombor 8.února 2013

Cena F.ZachaDne 8.února 2013  byla v Gerontologickém centru v Somboru předána cena F. A. Zacha panu Milanu Čolićovi, který přispěl k rozvoji české literatury v Srbsku.

Z českého jazyka přeložil do srbštiny 60 literárních děl: 46 knih prózy, 5 knih poezie a 9 divadelních her. V různých časopisech vyšlo několik překladů povídek českých autorů. Napsal také velký počet recenzí, které byly zveřejněny v různých časopisech. 
 

Cena Františka Zacha pro rok 2011 

Kragujevac květen 2012

Cena F.Zacha 2012Ve dnech 5. – 10. května 2012 se pod vedením paní Stanislavy Slavíkové uskutečnila návštěva delegace JMK v Šumadijském okruhu v Republice Srbsko. Během této cesty předala paní Stanislava Slavíková cenu F. A. Zacha a diplom panu Sladjanu Radovanovičovi, náměstkovi starosty města Kragujevac zodpovědným za meziregionální spolupráci.

 

Cena Františka Zacha pro rok 2010 

Cena Františka Alexandra Zacha pro rok 2010 za rozvoj jihomoravsko-šumadijských, respektive česko-srbských vztahů, byla udělena Jaromíru Lindovi za srbskou stranu a Jiřímu Dienstbierovi za českou stranu. 

Jiří Dienstbier se věnoval Jugoslávii a poté Srbsku v letech 1998 až 2001, kdy byl zvláštním zpravodajem Komise pro lidská práva OSN pro Jugoslávii, Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko, později pracoval pro Reuters Founders Share Company, organizaci, která napomáhá cestě Srbska do Evropské unie. Jaromír Linda působil jako lektor českého jazyka na Filologické fakultě Univerzity v Bělehradě a věnuje se srbsko-českým překladům. V současné době se zabývá systematizací knižního fondu České besedy v Bele Crkvi”.

Cena Františka Zacha pro rok 2009 

Brno 23.června 2010

V rámci brněnské vernisáže putovní výstavy plakátů autorů dvou zemí na téma národních svátků „Kulturně-historická paralela českého a srbského národa“ předal ve středu 23. června 2010 člen krajského zastupitelstva Lubomír Šmíd prestižní cenu Františka Alexandra Zacha za celoživotní přínos a rozvoj česko-srbských vztahů Václavu Štěpánkovi, odbornému asistentovi na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

„Panu doktoru Štěpánkovi jsme takto poděkovali především za motivování jednotlivců k další činnosti, která prohlubuje vztahy mezi Českou republikou a Balkánem,“ řekl Lubomír Šmíd.

Kragujevac 26.ledna 2009

Při příležitosti návštěvy Šumadie předal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek slavnostně Cenu F. A. Zacha pro rok 2009 Neveně Bogdanović (ředitelka Červeného kříže v Kragujevaci) a panu Mioljubu Joksimovićovi (ředitel II. kragujevackého gymnázia). Cena je každoročně udělována osobnostem za mimořádný přínos v česko-srbských vztazích.


Cena Františka Zacha pro rok 2008

Kragujevac 4.listopadu 2008

Lubomír Šmíd a Miroslav MarinkovićNa slavnostním shromáždění starostů opštin regionu dne 4.listopadu 2008 v Kragujevaci byla předána panu Miroslavu Marinkovićovi cena Františka Zacha za obětavou podporu spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Šumadijským okruhem.

 
Cenu za Jihomoravský kraj předal člen Rady Jihomoravského kraje Lubomír Šmíd.


Praha 30.června 2009
 
Při příležitosti vernisáže výstavy fotografií Bělehradu a Prahy v rámci projektu „Aplikovaná nostalgie“, která se konala 30.června v sídle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), převzala bývalá velvyslankyně České republiky v Srbsku doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. z rukou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Václav Božka, CSc. cenu Františka Zacha za rok 2008.

Paní Judita Štouračová získala cenu Františka Zacha za dlouholetý přínos v rozvoji česko-srbských vztahů. Stála u počátku spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Šumadijí a během dalších let zachovala svou podporu této spolupráci a pomáhala v jejím rozvoji.

 
Cena Františka Zacha pro rok 2007

Brno 24.dubna 2007

V rámci symposia Současné Srbsko – politika, kultura, EU a 200. výročí narození Františka Zacha byla předána cena Františka Zacha panu Petrovi Šmajsrovi za rozvoj česko-srbské spolupráce v oblasti humanitárního rozvoje.

Cenu za Jihomoravský kraj předával náměstek hejtmana RNDr. Igor Poledňák a radní Ing. Lubomír Šmíd a za Velvyslanectví Republiky Srbsko velvyslanec Vladimir Vereš.


 
Kragujevac 23.října 2007

V rámci konání podnikatelské mise českých firem do Kragujevace a podpisu smluv na financování sedmi rozvojových projektů v Šumadiji od Jihomoravského kraje byla předána cena Františka Zacha panu Dušanu Kvapilovi za přínos k dlouhodobé česko-srbské spolupráci.

Cenu za Jihomoravský kraj předával náměstek hejtmana RNDr. Igor Poledňák a radní Ing. Lubomír Šmíd a starosta města Kragujevac Veroljub Stevanović.