Spolupráce Čechů a Srbů

Česko-srbská spolupráce

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
16.12. 2019POČASÍ€ = KURZY

Projekt „Vzdělávání a rozvoj v Autonomní oblasti Vojvodina“


   · Informace o projektu
   · Dokumenty
   · Partneři


V roce 2002 Olomoucký kraj navázal na dlouholeté partnerství statutárního města Olomouc s městem Subotica, které je součástí Autonomní oblasti Vojvodina, a podepsal Dohodu o spolupráci mezi Olomouckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina.

Od roku 2008 je Olomoucký kraj aktivní i v oblasti rozvojové spolupráce a realizuje v partnerském regionu Vojvodina různorodé projekty, které jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

V roce 2008 Olomoucký kraj zrealizoval ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. a konzultační firmou ROSIVA Šumperk s.r.o. projekt „Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru v Autonomní oblasti Vojvodina“, v jehož rámci se uskutečnil seminář v Bačce Topole zaměřený na budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti a soukromého sektoru a studijní cesta zástupců vojvodinských institucí do Olomouckého kraje. Na základě pozitivního hodnocení projektu realizuje Olomoucký kraj v roce 2009 navazující projekt „Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina“.

Cílem projektu „Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina“ je primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Aktivity a výstupy projektu jsou zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu věcí veřejných (tzv. „good governance“) a v neposlední řadě na zkušeností České republiky s členstvím v Evropské unii.

Součástí projektu je organizace dvou 3-denních seminářů pro zástupce místní správy, samosprávy a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina. Hlavními tématy seminářů bude sdílení zkušeností z transformace na krajské úrovni v rámci identifikovaných oblastí, čerpání předstupních fondů EU, projektový management, fungování platforem a formy spolupráce neziskového a veřejného sektoru.

Doprovodnou aktivitou celého projektu je organizace fotografické výstavy o kulturním dědictví Olomouckého kraje. Výstava bude slavnostně zahájena v rámci prvního semináře a bude doplněna průvodní publikací, která bude vydána dvojjazyčně (česky a srbsky).

Projekt je financován z rozpočtu Olomouckého kraje a byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více informací o spolupráci Olomouckého kraje se srbskou Vojvodinou naleznete v rubrice Olomocuký kraj - Spolupráce se Srbskem


Dokumenty:

2. seminář
- 20. - 22.10.2009 Fruška Gora
   Projekt Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina
   Program semináře Sdílení zkušeností Olomouckého kraje s evropskými projekty pro neziskové organizace
   Zpráva o druhém semináři

1. seminář - 16. - 18.06.2009 Novi Sad
   Projekt Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina
   Program semináře Zkušenosti Olomouckého kraje s evropskými projekty
   Zpráva o prvním semináři
   Fotografie ze zahájení vernisáže kulturního dědictví Olomouckého krajePartneři:

Realizátor projektu:

    

Projekt je realizován za finanční podpory
Ministerstva zahraničních věcí České republiky:

 

Partneři projektu:

         Pojekt podporuje vláda Autonomní oblasti Vojvodina
a Velvyslanectví České republiky v Bělehradě