Spolupráce Čechů a Srbů

Česko-srbská spolupráce

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
08.07. 2020POČASÍ€ = KURZY

Svět jako domov

Obecně prospěšná společnost SVĚT JAKO DOMOV

PROJEKTY
obecně prospěšné společnosti SVĚT JAKO DOMOV
pro území Srbska a Bosny a Hercegoviny postižené následky války a vyhnáním obyvatel.

Obecně prospěšná společnost SVĚT JAKO DOMOV vznikla v roce 2001 a byla založena proto, aby organizovala pomoc uprchlíkům a vyhnancům na území BaH a Srbska a pomáhala tak řešit následky válečného konfliktu mezi jednotlivými republikami bývalé Jugoslávie i pozdějšího zásahu NATO. Jsme přesvědčeni, že problematika ekonomické migrace uprchlíků a vyhnanců po celém území Evropy je mnohem hůře a nákladněji řešitelná, než pomoc v místech jejich původních domovů. Pocit ztráty domova je minimálně pro jednu generaci frustrující a nemá nic společného se svobodným rozhodnutím usídlit se kdekoliv, kde jsou podmínky pro život uspokojivé.

Naše projekty jsou koncipovány jako souběh pomoci humanitární (charitní) a rozvojové, protože pokládáme za velmi potřebné neopustit skupinu obyvatel, kterým jsme se rozhodli pomoci v krajní nouzi a ohrožení života dříve, než budou soběstační a budou se moci uživit vlastními silami. Není našim cílem produkovat stále stejnou demotivující potravinovou nebo jinou pomoc, aniž bychom tím umožnili lidem návrat k důstojnému životu a vlastní iniciativě a samostatnosti.

Současně se snažíme, aby naše projekty vyzařovaly vždy duchovní podtext, t zn. týkaly se pokojného soužití, smíření, odpuštění a spolupráce. Projekty EU, které důsledně finančně podmiňují návrat uprchlíků do jejich původních domovů, se často potýkají s neúspěchy, protože neberou v úvahu strach, pocity ohrožení a křivd i přetrvávající nenávisti, které lidé nemohou překonat. Proto se snažíme obnovit nebo nově vybudovat existenci lidí tam, kde se cítí bezpečně, znají své sousedy a mají k danému místu vztah.

Prvním projektem byla výstavba dřevěných montovaných domků, která umožnila deseti rodinám s dětmi vyřešit velmi svízelnou bytovou situaci, následovala pomoc rodinám při rekonstrukci nebo výstavbě malých rodinných hospodářství. Ostatní projekty zahrnují již širší problematiku, ale starost o rodiny žijící v nedůstojných a bezvýchodných podmínkách bude i nadále naší prioritou. Proto i mezi doprovodnými budovami v projektu „Park smíření“ předpokládáme výstavbu domu typu „Pečovatelský dům“ pro starší občany, v našem případě uprchlíky, kteří by se rádi vrátili domů, ale nemají již sílu ani finanční prostředky na obnovu svých válkou zničených obydlí.

Dosud jsme realizovali:

1.
Projekt „Výstavba obydlí pro uprchlíky na území Balkánu“.
Dokončuje se výstavba 10 rodinných montovaných domků pro rodiny uprchlíků (4 domky v BaH, 6 domků v Srbsku), v celk. hodnotě 16 600 000,- Kč s dotací MPO ČR 4 980 000,- Kč.

   
Čačak, SRJ - Srbsko

   
Gračanica, Srbsko-Kosovo a Metohija

     
Zubin Potok, Srbsko-Kosovo a Metohija

2.
Projekt „Mlékárna a minifarmy ve Višegradu“.
Projekt představuje obnovu vesnice a výstavbu stájí pro hovězí dobytek, dodávku zemědělské techniky a březích jalovic rodinám uprchlíků a rodinám sociálně slabým v celkové hodnotě cca 15 000 000,- Kč s dotací MZe ČR ve výši 4 500 000,- Kč. Je realizován společně s Městským úřadem Višegrad v BaH.

   

3.
Projekt „Bosna rediviva“.
Představuje obnovu farmy Ivanjska u Banja Luky, návrat rodin uprchlíků do původních domovů, dodávku zemědělské techniky a březích jalovic v celkové hodnotě cca 12 000 000,- Kč . Účastníme se s dotací MZe ve výši 3 380 000,- Kč. Projekt je realizován společně s bosenským partnerem Kruh Sv.Ante, humanitární organizací bosenské františkánské provincie „Bosna srebrena“.

  


Připravované projekty:

1.
Farma pro komunitu drogově závislých ve vesnici Batalovo u Sarajeva v BaH.
Projekt připravuje františkánská humanitární organizace „Kruh Sv.Ante“ ve spolupráci s dánskými nevládními organizacemi. Jedná se o osvědčený způsob odvykání pro závislé na drogách. Komunita žije v místě, kde má zajištěno bydlení a práci s vlastní odpovědností, při níž se učí novým životním návykům, které kromě odvykání umožní i návrat k normálnímu odpovědnému životu. Byla nám nabídnuta spolupráce v dodávce zemědělských strojů a hovězího dobytka, finanční prostředky pro účast v projektu nemáme dosud zajištěny.

2.
„Park smíření“ v Banja Luce na Petričevci v BaH.
Projekt se týká urbanistického řešení příměstské oblasti Banja Luky v BaH formou veřejného parku s doprovodnými objekty a drobnou architekturou. Svět jako domov se účastní architektonickým návrhem a realizací terénních a sadových úprav, včetně dodávky. Území o rozloze cca 8 ha umožňuje i umístění Pečovatelského domu, ubytování pro studenty a výstavbu kulturního, společenského a duchovního centra s přednáškovou činností postgraduálního typu v disciplinách, které jsou pro směřování k demokratické, vzdělané, humanitně a ekologicky orientované společnosti nezbytně nutné. Projekt není dosud plně finančně zabezpečen.PROJEKT „PARK SMÍŘENÍ“ V BANJA LUCE V BaH

Společnosti SVĚT JAKO DOMOV byla nabídnuta spolupráce na realizaci výstavby v okolí františkánského kláštera na Petričevci v Banja Luce. Jde o území o rozloze cca 8 ha, kde bychom chtěli postupně vybudovat městský park - meditační zahradu, částečně pro privátní potřeby františkánské komunity a částečně veřejnou, jako kvalitní součást městské zeleně, s drobnou architekturou a doprovodnými stavbami. Současně probíhá obnovení kostela v areálu kláštera, který byl silně poškozen zemětřesením a následně zcela zničen při válečném konfliktu.

Realizace parku se bude vázat k památce na nedávnou návštěvu Sv. Otce Jana Pavla II. u příležitosti blahořečení banjaluckého rodáka Dr. Ivana Merze. Dr. Merz, vysokoškolský profesor v oboru literatury a filosofie, měl velký vliv na vysokoškolskou mládež nejen katolickou a představuje osobnost, která by mohla v budoucnu mnoho znamenat pro usmíření a konsolidaci vztahů mezi jednotlivými etniky i náboženstvími v této oblasti. Zemřel velmi mlád, ve 32 letech, a přesto po sobě zanechal významné literární a pedagogické dílo.

Doprovodné stavby se budou týkat jednak charitní oblasti - Dům klidného stáří, hospic apod. ale především perspektivních staveb pro vysokoškolskou mládež - koleje (současně i ubytování pro poutníky), knihovny, „Památníku smíření“ formou společenského, kulturního a duchovního centra, Evropské školy demokracie a ekologie apod. Projekční vklad společnosti Svět jako domov představuje koncepční práci s dlouhodobou realizací, s řadou různých, převážně zahraničních účastníků.

Velký zájem o naši spolupráci projevil při osobním setkání i banjalucký diecézní biskup S.E.Mons. Franjo Komarica. S jeho doporučením a velkou nadějí v pomoc českých biskupů Vám předkládáme tento projekt. Domníváme se, že by mohl být výrazem solidarity s Bosnou a Hercegovinou jako nejohroženějším partnerem z osmi evropských zemí, které společně prožívají „Středoevropské katolické dny 2003 - 2004“ a společně se modlí ke Kristu jako naději Evropy.

Současně připojujeme i doporučení českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura OFMCap. a prosíme o zvážení možnosti podpořit banjaluckou diecézi v této fázi projektu morální podporou ČBK, která by významně zvýšila vážnost projektu a tím i jeho šance na získání dotací z Ministerstva životního prostředí ČR pro počáteční fáze realizace.

S upřímnými díky
Ing.arch. Naděžda Dvořáková
SVĚT JAKO DOMOV o.p.s.
V Oblouku 9, 370 04 České Budějovice


Tel: +420 38 74 25 764, fax: +420 38 74 220 29
Mobil: +420 606 645692, +420 606 785090
e-mail: nada.dvorakova@quick.cz