Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
22.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Praha

SEZNAM TÉMAT

Kontakty
Mapa

Obecné informace

Praha je hlavním městem České republiky a jako milionová metropole tvoří přirozené centrum života státu. Pozice Prahy je podpořena její centrální polohou v české kotlině. Hl. m. Praha má plochu 496 km2 a 1 169 106 obyvatel. Rozsah, pestrost a zachovalost historického centra zařadily Prahu v roce 1992 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Praha má výhodnou polohu uprostřed Evropy - je vzdálena přibližně stejně od tří moří (Baltského 365 km, Severního 495 km a Jaderského 490 km). K hranicím 3 sousedních států je z Prahy 100 až 120 km, ke slovenským hranicím cca 250 km.

Geomorfologicky Praha patří k České vysočině, převážně k prastaré Poberounské soustavě. Malé území na severovýchodě Prahy pokrývá Česká tabule, která sem zasahuje z povodí Labe. Dnešní ráz reliéfu Prahy ovlivnila v prvé řadě erozní a akumulační činnost Vltavy, která je hydrografickou osou města. Kontrastuje zde plošinný reliéf výše položených míst (nejvyšší kóta má 399 m n. m.) a hluboká údolí Vltavy a jejích přítoků, která se prořezala do starého podloží křídové tabule. Zejména na levém břehu Vltavy jsou typické strmé svahy (např. ostrožna Pražského hradu) a úzká niva podél řeky. Na pravém břehu jsou údolí širší (např. kolem Botiče a Rokytky) a jsou zde patrné terasové úrovně vltavských sedimentů. Nejnižší nadmořskou výšku má Vltava na severu Prahy (177 m n. m.), takže výškové rozdíly přesahují 200 m na poměrně malých vzdálenostech.

Postavení Prahy ve státě je z hlediska výkonnosti ekonomiky výsadní, neboť v roce 2000 zde vznikla čtvrtina (24,9 %) celostátního HDP. Objem regionálního HDP na hlavu překračuje v Praze několik let průměr EU o více než pětinu (v roce 2001 to bylo 132 %). Vyšší úroveň tvorby HDP je typická pro metropole a je dána vysokým zastoupením sektoru služeb, vyšší úrovní mezd, lokalizací či registrací sídel významných ekonomických subjektů ve městě a konečně i dojížďkou za prací a službami ze zázemí. Praha si vydobyla velmi příznivý rating podmínek pro podnikání, je zde řada centrál světových firem pro východní a střední Evropu.

Charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomické základny je dlouhodobé posilování sektoru služeb a pokles výrobních odvětví. Tzv. terciární odvětví produkují v současnosti v Praze 83 % přidané hodnoty (2001) a zaměstnávají výrazně vyšší podíl osob (v roce 2002 to bylo 78 %) než v ČR celkem. Zejména průmysl ztratil na zaměstnanosti a zásadně se restrukturalizoval. V Praze však stále zůstává významná škála průmyslové výroby - těžké i lehké strojírenství (motory, nákladní automobily, tramvaje), chemie (pneumatiky, barviva, léčiva), elektrotechnika, polygrafie a film, potravinářství s několika pivovary.

Mezi odvětví s největší dynamikou v 90. letech se zařadil také cestovní ruch, který se stal významnou oporou ekonomického rozvoje města. Turistická sezóna v Praze není časově vyhraněná, v pražském centru se obnovil kosmopolitní ráz města.

Pražské školství má mimořádné postavení mezi ostatními regiony zejména v nabídce vysokých škol, které využívají studenti celé ČR a stále více i ze zahraničí (zejména Slovenska). V Praze je 8 vysokých škol s 36 fakultami, na nichž studovalo 75,6 tisíce studentů (2001/2002). Největší počet fakult (14) má nejstarší Univerzita Karlova, České vysoké učení technické má 6 fakult, Vysoká škola chemicko-technologická 4 fakulty, Česká zemědělská univerzita v Praze 4 fakulty, Vysoká škola ekonomická v Praze 5 fakult a Akademie múzických umění má 3 fakulty. Praha nabízí též Akademii výtvarných umění a Vysokou školu umělecko průmyslovou.

Podobné postavení má Praha ve zdravotnictví, kdy některé specializované typy péče poskytuje pro celou ČR.