Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
28.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Valašské Meziříčí

Spolupráce s městem Čačak

Povodně v Srbsku - květen 2014:

22.05.2014
Valašské Meziříčí: Radnice posílá do Srbska humanitární pomoc

30.05.2014
Dvě stě dvacet tisíc pro Čačak na odstranění následků povodně


Se srbským městem Čačak má Valašské Meziříčí uzavřenu smlouvu o spolupráci od roku 2005.

Klub přátel Čačku a Srbska
Dne 19.10.2011 byl oficiálně založen Klub přátel Čačku a Srbska.
Status i přihláška do klubu jsou uveřejněny na www.valasskemezirici.cz

Přehled spolupráce

» Program na rok 2012
» Družební aktivity v roce 2011
» Družební aktivity v roce 2010
» Družební aktivity v roce 2009
» Družební aktivity v roce 2008
» Družební aktivity v roce 2005

Program na rok 2012

1) Účast oficiální delegace města Čačak na akci Babí léto ve Valašském Meziříčí (září 2012)

2) Výměna úředníků v oblasti strategického řízení – projekt „Zlepšení práce a služeb místní samosprávy zavedením elektronických služeb“
Celoroční projekt, během kterého proběhne celkem 6 výměnný pobytů.

3) Dny města Čačak (prosinec 2012)

4) Projekt v zedědělské oblasti - „Rozvoj integrované ochrany zemědělství před škůdci, chorobami a přírodními katastrofami.“
Projekt probíhá dle jednotlivých plánovaných aktivit, pro rok 2012 je plánováno dokončení projektu.

5) Projekt podpora otevřenosti místní samosprávy ve městě Čačak
Základní ideou projektu je přispěp k větší míře demokratičnosti, otevřenosti a transparentnosti při rozhodování na místní úrovni v srbském městě Čačak přenosem dobré praxe z města Valašské Meziříčí.

Tento záměr bude naplňován posilováním znalostí a dovedností úředníků a volených představitelů města Čačak prostřednictvím série interaktivních školení, dvou diskuzních fór a dvou studijních stáží v ČR.

Tematicky se projekt zaměřuje na oblast zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, spolupráci místních samospráv s NNO, udržitelné strategické místní plánování, kvalitu života a rozvoj a transparentní finanční řízení na místní úrovni.

Družební aktivity v roce 2011

1) Účast oficiální delegace města Čačak na akci Dny města  ve Valašském Meziříčí (září 2011)

2) Výměna úředníků v oblasti strategického řízení – projekt „Zlepšení práce a služeb  místní samosprávy zavedením elektronických služeb“
Celoroční projekt, během kterého proběhne celkem 6 výměnný pobytů.

3) Dny města Čačak (prosinec 2011)
Účast delegace města Valašské Meziříčí na tradičních dnech Čačku

4) „Rozvoj integrované ochrany zemědělství před škůdci, chorobami a přírodními katastrofami.“
Projekt v oblasti zemědělství, který probíhá celoročně.
      Plán aktivit projektu


Družební aktivity v roce 2010

1) Účast oficiální delegace města Čačak na akci Babí léto ve Valašském Meziříčí (září 2010)
Na festivalu by měli vystoupit tanečníci souboru Abraševič

2) Výměna úředníků v oblasti strategického řízení – příprava na účast v projektu „Podpora inovací a zlepšení místní správy v Srbsku“ (září 2010, týdenní pobyt)
Účastníci: město Čačak, město Valašské Meziříčí (po jednom úředníkovi)

3) Dny města Čačak (prosinec 2010)
Účast malé delegace města Valašské Meziříčí na tradičních dnech města Čačak.


Družební aktivity v roce 2009

1) Dny města Čačak (15. – 17. prosince 2009)
Účast malé delegace města Valašské Meziříčí na tradičních dnech Čačku. Projednán byl program družební spolupráce na rok 2010. Dále byl připraven a v ČR publikován celostránkový propagační článek o městě Čačak.

2) Mezinárodní konference partnerských měst ve Valašském Meziříčí (září 2009)

Tisková zpráva: Partnerská města jednala o ekologii (18. 09. 2009)
Nakládání s odpady a využití obnovitelných zdrojů energie bylo v popředí zájmu účastníků mezinárodní environmentální konference, která dnes vyvrcholila na zdejší radnici. Zatímco včera zástupci Valašského Meziříčí a tří zahraničních partnerských měst absolvovali tematické workshopy, dnes zhlédli několik prezentací.

„Byla to zajímavá výměna zkušeností, každé partnerské město má ostatním co nabídnout,“ zhodnotil přínos konference tajemník hostitelské radnice Josef Matocha. „Kupříkladu Sevlievo se může pochlubit nejmodernější skládkou odpadu v Bulharsku, srbský Čačak má zkušenosti se zpracováním ekologického akčního plánu."

Valašské Meziříčí prezentovalo projekty Čistá řeka Bečva, využití obnovitelných zdrojů energie a cyklostezku Bečva – všechny spolufinancované z evropských fondů. „S jejich podporou jsme také my vybudovali moderní skládku komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu,“ připomněl hlavní expert v oblasti ekologie na sevlievské radnici Atanas Balaurov.

Tamní skládka byla postavena ve dvou etapách mezi lety 2000 až 2006. Při kapacitě 1,6 milionu tun by Sevlievu a dvěma sousedním městům měla sloužit 25 let. Její výstavba přišla na 17,35 milionu eur. Evropské dotace pokryly přibližně 70 procent nákladů, zbytek zaplatily stát a radnice.
Webová stránka k 
Mezinárodní environmentální konferenci
(Mgr. Josef Beneš, tiskový mluvčí Měú Valašské Meziříčí)


Družební aktivity v roce 2008

1) Dny města Čačak (600 let města) (prosinec 2008)
Účast malé delegace města Valašské Meziříčí na tradičních dnech Čačku. Projednávány byly především možnosti podpory rozvoje turistického ruchu a možnosti společných projektů, které by byly financovány z jiných zdrojů.

2) Návštěva delegace města Čačak ve Valašském Meziříčí (květen 2008)
Krátká poznávací návštěva, spojená s exkurzemi do významných podniků. 

3) Návštěva oficiální delegace města Valašské Meziříčí v Čačaku (březen 2008)
Šestičlenná delegace vedená starostou města navštívila místní hospodářskou komoru a další instituce včetně středních škol, projednány byly možnosti spolupráce v oblasti školství a v podnikatelské oblasti (účast na veletrzích).


Družební aktivity v roce 2005

1) Mezinárodní konference partnerských měst Valašského Meziříčí na téma „Rozšiřování Evropské unie a možnosti partnerské spolupráce“ (říjen 2005)
V půlce měsíce října proběhla jednodenní konference za účasti všech partnerských měst, kterou zahájil starosta města Valašské Meziříčí. Po oficiální části konference měli zástupci partnerských měst možnost navštívit místní gobelínovou manufakturu, městskou nemocnici, hvězdárnu či střední průmyslovou školu sklářskou.