Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
22.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Jihočeský kraj

SEZNAM TÉMAT

Kontakty
Mapa

Základní informace


Jihočeský kraj má rozlohu 10 056 km2
. Významná část hranic kraje je tvořena státní hranicí s Německem a Rakouskem a dále sousedí s kraji Vysočina, Středočeským a Plzeňským.

Správním centrem kraje jsou České Budějovice. Tato metropole jižních Čech je střediskem vzdělání a kultury s Jihočeskou univerzitou a vědeckými ústavy Akademie věd, divadly a galeriemi a může se chlubit největším čtvercovým náměstím v ČR o rozloze 1,7 ha. Ke konci roku 2002 měl Jihočeský kraj více než 625 tis. obyvatel v 43 městech a 580 obcích, což představuje hustotu 62,2 obyvatele na km2, tedy nejméně ze všech krajů republiky.

Nejvíce obyvatel je soustředěno v městě České Budějovice, v němž žije bezmála 100 000 osob. Dalšími velkými městy jsou Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec. V těchto 5 městech žije více než třetina Jihočechů.

Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví, které jsou položené kolem 400 m n.m s řadou rybníků. Jihočeskou kotlinu na jihozápadě obklopuje Šumava, dále pak výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina a Novohradské hory. Osu kraje tvoří Vltava s přítoky Otavou a LužnicíVzhledem k vyšší nadmořské výšce má kraj více srážek a chladnější podnebí. Více než jednu třetinu území kryjí lesy.

Kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny. Převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy.

V kraji převažuje zpracovatelský průmysl - výroba potravin, nápojů, dopravních prostředků, strojů a zařízení, textil a oděvy. Největší a nejvíce diskutovanou stavbou je jaderná elektrárna Temelín. I přes výstavbu mnoha podniků patří kraj k nejméně průmyslovým oblastem v České republice.

Z hlediska mezinárodní dopravy zaujímá Jihočeský kraj strategickou polohu na ose sever-jih. Krajem procházejí důležité mezinárodní silnice a severojižní železniční koridor. Problémem zůstává napojení kraje na evropskou síť.

Zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu
, kde převažuje pěstování obilovin, olejnin a brambor. Několikasetletou tradici má tato oblast v chovu ryb, který představuje polovinu produkce v rámci celé ČR.

Význam kraje spočívá v kvalitě životního prostředí. Proto se také stává významnou turistickou a rekreační oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší nárůst podílu na podnikatelských aktivitách.

CHKO Šumava (rozloha 1 003 km) a Národní park Šumava (vyhlášen r.1991 s rozlohou 69 030 ha - největší v ČR a v Evropě) je zařazena do světové sítě biosférických rezervací v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO a patří mezi nejnavštěvovanější oblasti republiky. Také další CHKO-Třeboňsko, Blanský les a Novohradské hory jsou přitažlivé svým čistým ovzduším a málo zalidněnou krajinou.

Významným krajinným prvkem je více než 7 000 rybníků, jejichž celková výměra dnes představuje více než 30 tis. hektarů. Největšími z nich jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Bezdrev se 450 ha a Horusický rybník se 415 ha, které jsou zároveň největšími rybníky v České republice. Kromě toho byla na území kraje vybudována velká vodní díla Lipno (největší vodní plocha v České republice 4 870 ha), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi a také Římov, který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje.

Najdeme zde také technické památky, z nichž lze uvést Schwarzenberský kanál nebo třeboňskou Zlatou stoku či úzkorozchodné tratě v Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Ale i kulturní památky jsou velice cenné - Český Krumlov a Holašovice jsou zapsány v Seznamu kulturních památek UNESCO.