Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
22.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Kraj Vysočina

SEZNAM TÉMAT

Kontakty
Mapa

Základní informace


Území vnitrostátního kraje Vysočina zaujímá plochu 6 924 km2 s poměrně řídkým zalidněním
. Správním centrem kraje je Jihlava. Sídelní struktura kraje je rozdrobená. Kraj Vysočina má 2. největší počet obcí - 730, z toho je 33 měst. Nejpočetněji jsou zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. V těchto obcích žije asi pětina obyvatelstva kraje, což je největší podíl z České republiky. V kraji k 1. 3. 2001 žilo 520 970 obyvatel.

Leží v centrální části republiky. Většinu jeho území vyplňuje Českomoravská vrchovina. Krajem prochází evropské rozvodí, pramení zde řada řek (mj. Sázava, Svratka, Jihlava). Na některých z nich jsou vybudovány vodní nádrže, které jsou zdrojem pitné vody (Švihov na Želivce pro Prahu, Vír na Svratce pro Brno), vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě zajišťuje provoz jaderné elektrárny Dukovany.

Surovinová základna kraje je chudá. Největší význam má těžba dekoračního a stavebního kamene a cihlářských hlín.

Vyšší průměrná nadmořská výška, vlhké a chladnější podnebí a nepříliš kvalitní - podzolované půdy mají vliv na charakter zemědělské výroby. Převládá pěstování brambor a méně náročných plodin - olejniny, pícniny.

Průmyslová výroba má pestrou odvětvovou strukturu. Dominantní je strojírenství a kovodělný průmysl. V rámci kraje je dále více zastoupen průmysl textilní - zpracování lnu a odvětví mající vazby na místní surovinovou základnu - kamenický a zemědělskou výrobu - potravinářský.

Významným energetickým centrem je jaderná elektrárna Dukovany (JV od Třebíče) vyrábějící pětinu objemu elektřiny v České republice.

Typickým znakem kraje je jeho poměrně nízká vnitřní propojenost. Všechna okrajová území mají silné vazby na sousední krajská centra. Elektrifikace železniční tratě přes Žďár nad Sázavou a výstavba dálnice D1 přispěly k podpoření těchto vazeb a k rychlejšímu propojení území s Prahou a Brnem jako výraznými hospodářskými středisky.

Na území kraje jsou vyhlášeny dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy.

Území kraje je dosud poměrně málo využíváno pro turistiku, ač jak krajinářsky, tak kvalitou životního prostředí k tomu dává dobré předpoklady.

K nejvýznamnějším kulturně historickým památkám patří městská památková rezervace Telč - zapsaná v UNESCO a národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, taktéž zapsaná v UNESCO.