Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
22.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Středočeský kraj

SEZNAM TÉMAT

Kontakty
Mapa

Základní informace


Středočeský kraj má rozlohou 11 014 km2
. Správní centrum kraje není, sídlem krajských orgánů a institucí je Praha. Kraj tvoří společně s Prahou přirozenou aglomeraci propojenou ekonomicky, historicky i kulturně. Na tomto území žije 1 115 038 obyvatel ve 1 148 obcích, z toho je 71 měst. Vzhledem k rozloze a počtu obcí je tento kraj největší a nejlidnatější v ČR.

Přírodní podmínky kraje jsou značně různorodé. V kraji převažují dva typy krajiny. Severovýchodní polovinu tvoří Polabská nížina se zemědělsky využívanou půdou s listnatými a borovými lesy. Jihozápad má charakter vrchoviny, kde převažují smrkové a smíšené lesy. Je to oblast Středočeské pahorkatiny. Osu kraje tvoří v severojižním směru Vltava. Západní část vyplňují výše položené Brdy s množstvím lesů a méně úrodnou půdou.

V rozvoji kraje mělo a stále má významnou roli nerostné bohatství. Již ve středověku to byla těžba stříbra v Kutné Hoře. Také se zde těží černé uhlí, keramické jíly a lupky, kvalitní žuly a vápence. V padesátých letech minulého století se na tomto území také dobývaly uranové rudy.

Kraj je charakterizován jako průmyslově-zemědělský. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala podnikem celostátního významu. Několika významnějšími podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygrafie. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, ocelářství a kožedělný průmysl.

Hlavní zemědělskou oblastí kraje je Polabí, kde se pěstuje pšenice, cukrovka, ovoce i zelenina. Ve výše položených lokalitách se pěstují brambory, řepka a pícniny.

Nejvýznamnější a největší chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko, biosférická rezervace UNESCO. Na tuto oblast navazuje geologicky zajímavý Český kras, který je největší krasovou oblastí v Čechách. Ve Středočeském kraji je převážná většina území CHKO Kokořínsko. Tento kraj je i vstupní branou do CHKO Český ráj. Na jihovýchodě je CHKO Blaník. Na řece Vltavě jsou i vodní díla, která jsou cílem odpočinku mnoha návštěvníků. I když stav životního prostředí se od 90.let minulého století neustále zlepšuje stále přetrvávají problémy se zvýšenou automobilovou dopravou ovlivněnou zejména Prahou a tranzitní funkcí kraje. Ovšem množství nejenom kulturních památek vytváří zajímavé zázemí především pro krátkodobou rekreaci.