Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
22.02. 2020POČASÍ€ = KURZY

Základní informace

Společně s Republikou Srbskou tvoří soustátí Srbsko a Černá Hora. Na jihovýchodě sousedí Černá Hora s Albánií, na západě pak s Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Jižní hranici tvoří Jaderské moře.

Podnebí
Na pobřeží převládá středozemní podnebí, zatímco ve vnitrozemí podnebí kontinentální. Strmě od pobřeží se zvedá horské pásmo Dinárského pohoří z horami Orijen, Lovcen a Rumija, které zabraňuje přímořskému podnebí ovlivňovat i vnitrozemí.

Administrativní uspořádání
Černá Hora je suverénní republika v rámci soustátí Srbska a Černé Hory. Podle Ústavy je Černá Hora demokratický, sociální a ekologický stát.

Prezident republiky je volen přímo občany v tajném hlasování na pět let na základě všeobecného a rovného volebního práva.

Parlament, výkonná zákonodárná moc, sestává ze zástupců volených občany v parlamentních volbách.

Vláda formuluje a provádí zahraniční a domácí politiku, implementuje zákony, vydává usnesení a další zákonné předpisy, uzavírá mezinárodní smlouvy, zodpovídá se parlamentu.

Obyvatelstvo
Oficiálním jazykem je v Černé Hoře srbština, která patří do rodiny jihoslovanských jazyků. Základní idiom je založen na dialektu ijekavian neoshtokavian.

V Černé Hoře se používají dva dialekty lišící se přízvukem a skloňováním. Dále se používají dvě abecedy - Cyrillic a Latin. Abeceda Černé Hory je fonetická - každé vyslovené písmeno je reprezentováno jedním znakem. V oblastech, kde Albánci tvoří majoritu populace, je Ústavou zajištěno používání jejich rodného jazyka.

Průmysl
Během posledních 50 let byl průmysl hlavním nositelem ekonomického rozvoje Černé Hory. V tomto období růst energetiky, metalurgie a změna infrastruktury tvořily základ celkového rozvoje. Strojní zařízení byla potřebná v dřívější Jugoslávii, proto 90% produkce Černé Hory byla vyvážena mimo republiku.

V současné době má Černá Hora k dispozici strojní zařízení k výrobě 400 000 tun surového železa, 1 mil. tun bauxitu, 100 tis. tun hliníku, 75 tis. tun mořské soli, 2 700 tis. tun uhlí. Elektrárny (hydroelektrárny v Perunice a Piva a tepelná elektrárna v Pljevlje) vyrábí kolem 3 mld. Kwh za rok.

Tuto základní ekonomickou strukturu doplňují další odvětví - zpracování kovů, strojírenství, dřevařství, textilní a chemický průmysl, kožedělný a obuvnický, konfekční oděvnictví, domácí spotřebiče, stavební a lesní stroje - stejně jako významné kapacity obchodu se stavebninami.

V Černé Hoře jsou značné kapacity v průmyslové výrobě a konečného zpracování zemědělských produktů: jatka, produkce ryb, mlýny na obilí a sila, mlékárny, pekárny, sladovnictví atd.

Zemědělství
Zemědělská půda a zdroje vody jsou velmi dobře chráněny proti průmyslovému znečištění a tudíž umožňují produkci zdravotně nezávadných potravin, zejména masa (drůbeží, skopové, jehněčí), dále mléka a mléčných výrobků, medu, ryb, zeleniny (rajčata, paprika, okurky atd.), stejně jako minerální vody vysoké kvality. V Černé Hoře se v dnešní době pěstují i některé specifické bylinky jako je „lesní ovoce“ (borůvky, jedlé houby) a léčivé byliny, zvláště pak šalvěj (Salvia officinalis), jejíž speciální vlastnosti jsou známé po celém světě.

Lesy a lesní porosty pokrývají plochu 720 000 ha, což je 54% celkové plochy Černé Hory. Větší část zalesněné plochy (572 000 ha) se nachází v severovýchodní části republiky.

Doprava
Černá Hora vlastní flotilu s více než 40 loďmi a celkovou kapacitou 1 mil. tun. Přístav Bar je vybavený pro zvládnutí nákladu 5 mil. tun ročně.

V bezprostředním sousedství přístavu je „volná zóna obchodu“ nabízející široké možnosti rozvoje výroby a služeb a výstavbu skladišť, které umožňují jednoduchou dopravu zboží po moři nebo železnici Bar - Bělehrad a dále do střední Evropy.

Délka silniční sítě Černé Hory je 5 227 km, z toho 1 729 km tvoří hlavní a regionální silnice.

Celková délka železnic je 250 km, většina je elektrifikována. Železniční křižovatka v Podgorici spojuje prostřednictvím přístavu Bar vnitrozemí s Jaderským mořem, zatímco železnice Podgorica - Bozaj spojuje Černou Horu se sousední Albánií.

V Černé Hoře jsou dvě letiště - v Podgorici a Tivatu.