Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
06.06. 2020POČASÍ€ = KURZY

Olomoucký kraj

Základní informace


Území Olomouckého kraje zaujímá plochu 5 139 km2
. Správním centrem kraje je Olomouc. Sídelní struktura kraje je značně diferenciovaná, pro území Hané je typická převaha větších venkovských sídel. V horském reliéfu okresů Šumperk a Jeseník je sídelní struktura rozdrobena do malých sídel. V Olomouckém kraji žije 641 922 obyvatel (rok 2001) ve 24 městech a 268 obcích.

Olomoucký kraj se vyznačuje výškovými a klimatickými rozdíly, což se odráží i v hospodářském významu jeho dvou odlišných částí. Sever kraje vyplňuje především horské pásmo Jeseníků s chudými půdami, drsnějším a vlhčím podnebím. Jižní část kraje - území okresů Olomouc, Prostějov a Přerov je převážně nížinná a úrodností půd (kvalitní černozemě) i příhodnými klimatickými podmínkami patří k nejúrodnějším částem republiky. Je to území Moravské brány a Hornomoravského úvalu (Haná), které vytvářejí od dávných dob dopravní koridor mezi jihem a severem Evropy, kterým procházejí významné dopravní tahy - dálniční síť, rychlostní komunikace, vysokorychlostní železniční koridor s důležitým železničním uzlem v Přerově.

Surovinová základna kraje je chudá. Těží se pouze stavební suroviny - vápenec na Šumpersku a dekorační kámen na Jesenicku.

Kvalitní půdy a příhodné klimatické podmínky v oblasti Hané umožňují pěstovat sladovnický ječmen, pšenici, cukrovku. Významné je i ovocnářství a pěstování zeleniny. V podhorských a horských oblastech převládají méně náročné plodiny - len a pastviny.

Olomoucký kraj má převážně průmyslový charakter. Nejvyšší zaměstnanost je vykazována právě v sektorech průmyslu. Dominantní pozici v ekonomice kraje mají podniky zpracovatelského průmyslu v odvětvích všeobecného strojírenství, kovodělného průmyslu a v odvětví elektrických a optických přístrojů. V sektoru zemědělství se zaměstnanost neustále snižuje.

Svahy a hřeben Jeseníků vytvářejí vyhledávanou oblast rekreace a turistiky. Centrální Jeseník má status chráněné krajinné oblasti. V Olomouckém kraji se nachází i chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví s výbornými předpoklady pro cykloturistiku. Celostátní význam má i lázeňství, které je spojeno s rozvojem cestovního ruchu. Jedná se například o klimatické lázně Jeseník, Lipová-Lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny, Bludov.