Nabídněte a prezentujte potenciál Vašeho města nebo regionu

Navštivte a poznejte krásy Srbska a České republiky

Turistické informace a zajímavosti pro cestovatele

Languages

česky srpski english

[REGISTRACE:]

Registrujte se zdarma a získejte všechny výhody systému.

PŘIHLÁŠENÍ:

Vyhledávání

Objednejte si :

newsletterobjednat
hlavní partneři
Co je nového...
- 13.02.2018 -
Veletrhy a výstavy
Kalendář pro rok 2018
- 04.09.2017 -
Privatizace
Veřejná výzva - farmaceutická firma Galenika
- 25.05.2017 -
Česko-srbská spolupráce
Cena Františka Zacha
- 13.06.2014 -
Podnikání v Republice Srbsko 2014
Publikace
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Srbsku
- 07.03.2014 -
Krajané na Balkáně Krajané v Chorvatsku
Počasí Kurzovní lístek Dokumenty ke stažení Linky Mapy
domovská stránkanapište nám
28.03. 2020POČASÍ€ = KURZY

Olomoucký kraj

Spolupráce se Srbskem

V roce 2002 Olomoucký kraj navázal na dlouholeté partnerství statutárního města Olomouc s městem Subotica, které je součástí Autonomní oblasti Vojvodina. Dne 12. 12. 2003 byla z rozhodnutí rady a zastupitelstva podepsána „Dohoda o spolupráci mezi Olomouckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina“. Za Olomoucký kraj byla dohoda podepsána hejtmanem Ing. Janem Březinou a za AO Vojvodina viceprezidentem Petarem Mišicem.

Obě strany se zavázaly k podpoře vzájemné spolupráce v  oblastech:

· hospodářský a regionální  rozvoj a podnikatelská činnost (hlavní oblast),
· cestovní ruch,
· kultura a umění,
· věda, technologický rozvoj, školství, mládež a tělovýchova,
· sport,
· zdravotnictví a sociální věci,
· účast na výstavách a veletrzích.

Na spolupráci mezi oběma regiony dohlíží devítičlenná Koordinační rada, která se schází  jak v Olomouckém kraji, tak v AO Vojvodina. Je složená z pracovníků, jejichž práce je v souladu se stanovenými oblastmi spolupráce. Předsedou Koordinační rady v Olomouckém kraji je 1. náměstek hejtmana, Ing. Pavel Horák.


Přehled spolupráce Olomouckého kraje s AO Vojvodina:

          »  Oblast veřejné správy                    

                      -   Rok 2013
                                „Deset let spolupráce Olomouckého kraje s Vojvodinou"
                                 
                       - 
Projekt v roce 2012
                                „Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání
                                 finančních prostředků z fondů EU v Autonomní oblasti
                                 Vojvodina“
 (semináře)

                      -  Projekt v roce 2011
                                „Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání
                                  finančních prostředků z fondů EU v Autonomní oblasti
                                  Vojvodina“ 
(analýza)
   
                      -  
Projekt v roce 2010
                                „Budování kapacit státní správy, samosprávy a neziskového 
                                 sektoru v Autonomní oblasti Vojvodina v sociální oblasti“.


                      -
Projekt v roce 2009
                                „Vzdělávání a rozvoj v Autonomní oblasti Vojvodina“

                      -
Projekt v roce 2008 
                                „Budování kapacit místní správy, organizací občanské
                                 společnosti a soukromého sektoru v AO Vojvodina“
                   

        »  Oblast hospodářství

                        - Podpora publikování informací z AO Vojvodina
                        - Kulatý stůl (rok 2014)    
                        - Kulatý stůl (rok 2012)    
                        - Kulatý stůl (rok 2010)    
                        - Kulatý stůl (rok 2008)
                        - Kulatý stůl (rok 2006)
                        
         

         » Oblast školství a mládeže

                         - Letní tábory

         »  Oblast kultury 

                        - Výstava Tři věrtele mládí (2011)
                       
 - Výstava „Vojvodina na dlani“ (2010)
                        - Výstava „Kulturní dědictví Olomouckého kraje“ (2009)

         »  Další aktivity

                        - Předání autobusu českým krajanům v Srbsku


Oblast veřejné správy


Návštěva delegace z AO Vojvodina v Olomouckém kraji
Na pozvání hejtmana Ing. Jana Březiny ve dnech 11. a 12. prosince 2003 navštívila Olomoucký kraj delegace z AO Vojvodina, kterou vedl místopředseda Výkonné rady AO Vojvodina Petar Mišić.

Současně s touto návštěvou proběhlo také první setkání členů Koordinační rady z AO Vojvodina a z Olomouckého kraje. Výsledkem setkání a rozhovorů členů Koordinační rady pro spolupráci obou regionů byly konkrétní návrhy spolupráce.

V rámci pobytu v Olomouckém kraji se delegace AO Vojvodiny zúčastnila prezentace doc. MUDr. Václava Rýznara, CSc., MBA, která byla zaměřena na oblast zdravotnictví. Uskutečnila se také návštěva soukromé společnosti "Wisconsin" v Prostějově, která se zabývá výrobou malých traktorů a přípojných zařízení vhodných pro udržování městských parků. Ze setkání vyplynula iniciativa pro otevření zastoupení této firmy v Novém Sadu pro oblast Srbska a navázání výrobní kooperace s firmou z Vojvodiny z oblasti kovoprůmyslu a iniciativa o navázání spolupráce strojní školy v Prostějově se strojírenskou školou z AO Vojvodina.


Návštěva delegace Olomouckého kraje v AO Vojvodina
Na pozvání Výkonné rady AO Vojvodiny se kraje ve dnech 19. až 22. května 2004 uskutečnila návštěva česká delegace v AO Vojvodina. Kromě Novosadského výstaviště navštívila delegace také Subotici a zdravotnické zařízení ve Zrenjaninu.


Projekt „Budování kapacit místní správy, organizací občanské společnosti 
a soukromého sektoru v Autonomní oblasti Vojvodina“
Ve dnech 1. – 3.7.2008
se v srbském městečku Bačka Topola nedaleko Subotice v Autonomní oblasti Vojvodina uskutečnil první seminář pro zástupce vojvodinské veřejné
správy, soukromého a neziskového sektoru zaměřený na budování jejich kapacit. Seminář byl součástí ročního projektu Olomouckého kraje podpořeného z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci zahraniční rozvojové pomoci, v níž je Srbsko jednou z prioritně podporovaných zemí, a navázal na dlouhodobou spolupráci
Olomouckého kraje s Autonomní oblastí Vojvodina.

Seminář zahájil 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák, který ve svém zahajovacím proslovu popřál Autonomní oblasti Vojvodina pozitivní vývoj do budoucna. Přítomni na semináři byli i zástupci Velvyslanectví České republiky v Bělehradě a Jihomoravského kraje, představitelé Vojvodinského investičního fondu a v neposlední
řadě také představitelé města Bačky Topola.Seminář proběhl za spolupráce tří českých subjektů - Olomouckého kraje, soukromé firmy Rosiva Šumperk s.r.o. a Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. Cílem semináře byla identifikace potřeb a zmapování hlavních problémů, s nimiž se jednotlivé instituce potkávají, a při jejichž řešení mohou napomoci partneři z Olomouckého kraje, a rozšíření a prohloubení přímých kontaktů mezi všemi přítomnými z Olomouckého kraje a Autonomní oblasti Vojvodina.

Dále se jednalo o možnostech spolupráce s přítomnými českými zástupci. Téměř třicet zástupců všech sektorů po tři dny sledovalo prezentace zástupců Olomouckého a Jihomoravského kraje, Velvyslanectví České republiky a Agentury zahraniční rozvojové pomoci Olomouckého kraje, a v interaktivní části semináře hledali a nacházeli možnosti pro prohloubení spolupráce mezi oběma regiony.Všichni účastníci, jak zástupci srbských institucí, tak čeští zástupci, vyjádřili velkou spokojenost nad potenciálem vzájemné spolupráce, která bude dále rozvíjena. Pokračováním projektu bude studijní cesta zástupců vojvodinských institucí do Olomouckého kraje, která se uskuteční na podzim letošního roku a na níž dostanou účastníci možnost navázat osobní kontakty s odpovídajícími institucemi Olomouckého kraje a diskutovat o konkrétních formách budoucí vzájemné spolupráce
.

Ve dnech 21. – 23. října 2008 proběhl v Olomouckém kraji druhý seminář pro zástupce státní správy a neziskového sektoru z Autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko. Seminář byl součástí ročního projektu Olomouckého kraje podpořeného z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR a navázal na dlouhodobou spolupráci Olomouckého kraje s partnerským regionem Autonomní oblastí Vojvodina. Na přípravě programu a organizaci pobytu srbských účastníků spolupracoval Olomoucký kraj s firmou Rosiva Šumperk s.r.o. a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s..Tento třídenní seminář poskytl účastníkům informace z oblasti evropských fondů, fungování platforem, psaní projektů, fundraisingu, podpory vědy, výzkumu a podnikání, školství a z oblasti rómské problematiky. Jednotlivé workshopy a prezentace byly vedeny odborníky z řad Krajského úřadu Olomouckého kraje, agentury CzechInvest, Unie nestátních neziskových organizací, přítomni byli i hosté z Úřadu vlády České republiky, Člověka v tísni, o.p.s., Sdružení podané ruce, o.s., Charity Olomouc, Městského úřadu v Hranicích, Agentury prevence sociálního vyloučení a Střediska integrace menšin Olomouc.

Během semináře měli zástupci z Autonomní oblasti Vojvodina možnost navštívit centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov a seznámit se s jeho náplní činnosti a vzdělávacími programy, dále navštívili Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci a průmyslové zóny v Olomouci, Střední zemědělskou školu Olomouc a v neposlední řadě byli představitelé samosprávy obce Bačka Topola přijati na radnici města Uničov. Pro účastníky semináře byl mimo jiné připraven bohatý kulturní program včetně vystoupení rómské kapely Imperio.

Cílem semináře v Olomouckém kraji bylo nalezení konkrétních možností spolupráce mezi českými subjekty a srbskými zástupci pro následující období a případných společných projektů do budoucna  a sdílení českých zkušeností s postavením občanské společnosti i místních samospráv v období před vstupem do Evropské unie.

Všichni zúčastnění vyhodnotili seminář jako zajímavý a podnětný a předpokládají realizaci několika společných projektů s partnery v Olomouckém kraji jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti zvyšování kapacit neziskových organizací.

Projekt „Vzdělávání a rozvoj v Autonomní oblasti Vojvodina“
Cílem projektu „Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina“ je primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Projekt byl financován z rozpočtu Olomouckého kraje a byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Na projektu se jako partneři podílejí Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, firma ROSIVA Šumperk s.r.o., vláda AP Vojvodina a Velvyslanectví České republiky v Bělehradě.Součástí projektu byla organizace dvou 3-denních seminářů pro zástupce místní správy, samosprávy a neziskového sektoru z autonomní oblasti Vojvodina.

Seminář „Zkušenosti Olomouckého kraje s evropskými projekty" v Novém Sadu
Ve dnech 16. až 18. června 2009
 se v Novém Sadu konal seminář Zkušenosti Olomouckého kraje s evropskými projekty. Cílem akce, kterou realizoval Olomoucký kraj, byl přenos zkušeností Olomouckého kraje s čerpáním prostředků z evropských fondů. Seminář byl slavnostně zahájen Pavlem Horákem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, a Ivanou Dulić – Marković, místopředsedkyní Výkonné rady Autonomní oblasti Vojvodina a náměstkyní sekretariátu pro regionální a mezinárodní spolupráci. Akce se účastnilo 38 zástupců místních samospráv. Účastníci se velice zajímali o témata evropských fondů, jakým způsobem mohou čerpat evropské finance pro své projekty a velký zájem projevili i o možnosti regionálního zastoupení v Bruselu.Výstava „Kulturní dědictví Olomouckého kraje“
Kulturní a doprovodnou aktivitou semináře byla výstava „Kulturního dědictví Olomouckého kraje“, kterou slavnostně otevřeli Její Excelence Hana Hubáčková, velvyslankyně České republiky v Bělehradě, Radoslav Petkovič, náměstek ministra kultury Autonomní oblasti Vojvodina, Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, a Jindřich Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče Olomouckého kraje. Výstavu si mohli zájemci prohlédnout do 28. června 2009 v Muzeu města Novi Sad, které se nachází ve středověké Petrovaradinské pevnosti.Seminář „Sdílení zkušeností Olomouckého kraje s evropskými projekty pro neziskové organizace“
Ve dnech 20. – 22. 10. 2009 proběhl ve Vojvodině druhý třídenní seminář s názvem „Sdílení zkušeností Olomouckého kraje s evropskými projekty pro neziskové organizace“. Seminář byl zaměřen na prohloubení dovedností v oblasti projektového cyklu, sdílení zkušeností českého a srbského neziskového sektoru s realizací projektů a získávání praktických znalostí z oblasti fundraisingu a managementu lidských zdrojů. Cílovou skupinou semináře byli zástupci neziskových organizací, kteří již prošli základy projektového řízení.Semináře se ze strany srbských organizací těšily velkému zájmu a účastníci se pozitivně vyjadřovali k organizaci akcí a především k poskytnutým informací českými lektory a formě jejich podání.

Více informací o projektu naleznete v rubrice Česko-srbská spolupráce.

Projekt „Budování kapacit státní správy, samosprávy a neziskového sektoru v Autonomní oblasti Vojvodina v sociální oblasti“
Seminář "Rozvoj sektoru sociálních služeb v AO Vojvodina a Olomouckém kraji“
V rámci projektu proběhl ve dnech 1.-3.června 2010 v Novém Sadu seminář na téma "Rozvoj sektoru sociálních služeb v AO Vojvodina a Olomouckém kraji“, který zahájila náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová. Semináře se zúčastnilo 70 zástupců vládního i nevládního sektoru sociálních služeb z celé Vojvodiny. Tematicky byl seminář zaměřen na tři velké oblasti. Čeští odborníci hovořili o problematice seniorů, osob ohrožených násilím, zejména násilím v rodině, a sociální situaci dětí žijících v nevyhovujících podmínkách. Srbové se nejvíce zajímali o institut vykázání a jeho fungování v českém prostředí.

Více informací o projektu naleznete v rubrice Česko-srbská spolupráce.

Projekt "Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU" (Analýza)
V roce 2011 byl zahájen projekt "Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU". Tento projekt byl realizován na základě zájmu Vlády AO Vojvodina využít zkušeností Olomouckého kraje z přípravného období před vstupem do EU. Výstupem v roce 2011 bylo vypracování  "Návrhu systémových opatření pro AO Vojvodina", který má posloužit Vojvodině jako návod pro zlepšení organizační struktury pro efektivní čerpání prostředků z EU fondů.

Projekt "Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU" (Semináře)
Strategické plánování, řízení projektů a možnosti čerpání dotací z evropských fondů byly tématy prvního čtyřdenního školení, které zorganizoval v červnu Olomoucký kraj ve svém partnerském regionu Vojvodina v Srbsku pro vládní úředníky autonomní oblasti. Seminář probíhal v rámci společného projektu vojvodinské vlády a Olomouckého kraje a zúčastnilo se ho 23 úředníků.

Ve dnech 1.-5.října proběhlo v pořadí druhé školení pracovníků úřadu Autonomní oblasti Vojvodiny. Během čtyř dnů byly srbským úředníkům, kteří byli z různých odborů úřadu Autonomní oblasti Vojvodiny, prezentovány zkušenosti z oblastí „Kontrola a hodnocení projektových žádostí“ a  „Monitoring a udržitelnost výstupů projektů“. Školení probíhalo především formou praktických příkladů, na kterých byly také prezentovány zkušenosti z Olomouckého kraje.

Celý projekt, který se skládal ze dvou školení, byl financován Olomouckým krajem, Vládou Autonomní oblasti Vojvodina a Českou rozvojovou agenturou.


Delegace Olomouckého kraje navštívila Vojvodinu (27.-29.března 2013)
Delegace Olomouckého kraje pod vedením 2. náměstka hejtmana Michala Symerského navštívila ve dnech 27. – 29. 3. partnerský region Autonomní oblast Vojvodina (Srbsko). Cílem pracovní cesty bylo navázat osobní i pracovní kontakty nového vedení Olomouckého kraje s politickými představiteli Vojvodiny.

Delegaci Olomouckého kraje přijal Ištván Pastor, předseda parlamentu AO Vojvovina, a Branimir Bugarski, člen vlády AO Vojvodina a tajemník pro meziregionální spolupráci.

Oblast hospodářství

V rámci podpory ekonomické spolupráce mezi Olomouckých krajem a Autonomní oblastí Vojvodina  schválil Olomoucký kraj finanční příspěvek na tyto projekty:


Podpora publikování ekonomických informací z AO Vojvodiny - Internetová prezentace www.newbalkan.com.


Kulatý stůl  - Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku (rok 2006)akce byla určena pro podnikatele, majitele a vedoucí pracovníky českých firem, kteří zde získali konkrétní informace o současných možnostech podnikání v oblasti exportu a importu zboží a technologií, v oblasti probíhající privatizace, v oblasti kooperace se srbskými podniky a v oblasti investic do greenfield a brownfield.

Referující:
*  Náměstek hejtmana Olomouckého kraje - Ing. Pavel Horák
*  Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje - RNDr. Igor Poledňák
*  Velvyslanec Srbska a Černé Hory v ČR  - Vladimir Vereš
*  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Ing. Miloš Rezek, vedoucí oddělení
    jihovýchodní Evropy a Pobaltí
*  Zástupce regionu Šumadija - Miroslav Marinković, předseda okrugu
*  SIEPA (Srbská investiční a exportní agentura) - Goran Radosavljević
*  Rozvojové středisko - Petr Jelínek, vedoucí
*  Česká exportní banka
*  Zástupce kanceláře Jihomoravského kraje v Kragujevaci - Aleksandar Nálepka
*  Zástupci firem z ČR působící v Srbsku

Kulatý stůl  - Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku (rok 2008)– akce byla určena pro podnikatele, majitele a vedoucí pracovníky firem, kteří zde získali konkrétní informace o současných možnostech podnikání v Srbsku. Dalšími tématy byly státní pobídky pro investory v Srbsku, bankovní prostředí a prezentace projektu, jehož cílem je najít práci kvalifikovaným srbským občanům na českém trhu práce a pomoci tak firmám doplnit stavy svých zaměstnanců. O své zkušenosti se přišli podělit zástupci několika českých firem, které již v Srbsku mají vlastní praktické zkušenosti s různými ekonomickými aktivitami.

Referující:
*  Náměstek hejtmana Olomouckého kraje - Ing. Pavel Horák
*  Radní Jihomoravského kraje - Ing.Lubomír Šmíd
*  Obchodní radová Velvyslanectví Republiky Srbsko v ČR 
   - Suzana Bošković-Prodanović
*  Obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Bělehradě
   - JUDr. Svatopluk Čech, MBA 
*  Poradce pro přímé zahraniční investice agentury SIEPA - Jovan Miljković
*  Poradce pro přímé zahraniční investice Vojvodinského investičního fondu
   - Maja Grizelj
*  Poradce pro mezinárodní spolupráci, finanční trhy a vzdělávání Asociace
   srbských bank - Sladjana Sredojevic
*  Zástupce kanceláře Jihomoravského kraje v Kragujevaci - Ing.Aleksandar Nálepka
*  Ředitel firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. - Rostislav Jurka
*  Zástupci firem z ČR působící v Srbsku

Kulatý stůl – Příležitosti v Srbsku (rok 2010) - cílem této akce bylo představit aktuální investiční a obchodní příležitosti v Srbsku a nástroje pro podporu exportu českých firem do této země. Již 7.ročník zahájil místopředseda vojvodinské vlády Ištván Pasztor. Spolu s ním se akce zúčastnili i zástupci Agentury pro přímé zahraniční investice (VIP) a města Bačka Topola. Podnikatelům byly předloženy informace o současných možnostech v oblasti obchodu a investic v Srbsku a obchodních smlouvách Srbska s Ruskem, Běloruskem a Tureckem.

Firmám byly prezentovány možnosti podpory ze strany Srbska při zahájení výroby v průmyslových zónách a podmínkách v těchto průmyslových zónách. V další části byly firmy seznámeny s celní problematikou v Srbsku a možnostech přepravy a skladování zboží a produktů. Ze strany MPO byly prezentovány možné formy podpory exportu, které byly doplněny ze strany České exportní banky o informace, jak mohou malé a střední podniky dosáhnout na financování svého exportu. Na část věnovanou komplexním podpůrným službám poskytovaných firma ROSIVA Šumperk pro české firmy, které vstupují na srbský trh, navazovaly praktické zkušenosti firem, které v Srbsku již působí.

Referující:
*  Náměstek hejtmana Olomouckého kraje - Ing. Pavel Horák
*  Místopředseda Vlády Autonomní provincie Vojvodina - István Pásztor
*  Radní Jihomoravského kraje - PaeDr. Ilona Sokolová
*  Ekonomická radová Republiky Srbsko v ČR- Suzana Bošković-Prodanović
*  Ředitel odboru evropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu
   - Mgr. Martin Pospíšil
*  Ředitel agentury pro přímé zahraniční investice VIP - Branislav Bugarski
*  Zástupce Města Bačka Topola
*  Ředitelka odboru Malé a střední podniky České exportní banky a.s.
   - Ing. Iveta Horníčková, MBA
*  Manažer pro logistiku a rozvoj firmy Eurocargo d.o.o. - Dejan Spasojević
*  Ředitel pro strategii firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. - Ing. Roman Diviš
*  Zástupci firem z ČR působící v Srbsku

Kulatý stůl – Příležitosti v Srbsku (rok 2012) -  Dne 24.května se v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce konal devátý ročník kulatého stolu pro podnikatele a zájemce o podnikání v Srbsku. Seminář se zaměřil na praktické a aktuální otázky uznávání evropských certifikátů nebo problematiku homologace výrobků dodávaných do Srbska. Prostor věnoval také českým firmám, které na srbském trhu již delší dobu působí.

Referující:
* Náměstek hejtmana Olomouckého kraje – Ing. Pavel Horák
* Předsedkyně Výboru pro meziregionální vztahy  – Ing. Anna Matějková 
* Ekonomický rada Republiky Srbsko v ČR – Milija Marković
* Ředitel pro strategii firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. – Ing.Roman Diviš
* Ředitel Institut za preventivu- Dejan Radujkov
* Ředitelka ELANOR d.o.o. Beograd - Helena Šebková 
* Zastupující ředitel odboru Malé a střední podniky ČEB a.s. - Karel Petrák
* Zástupci firem z ČR působící v Srbsku

Kulatý stůl - Příležitosti v zemědělství a potravinářství v Srbsku (2014) - Cílem této akce bylo poskytnout aktuální ekonomické informace o Srbsku, představit jeho obchodní potenciál a investiční příležitosti v oblasti zemědělství a potravinářství, zvyklosti na trhu a pobídky poskytované Srbskem.

Referující:
* Náměstek hejtmana Olomouckého kraje – Bc.Pavel Šoltys, DiS.
* Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje – Ing. Roman Celý
* Ředitelka VIP- Emilija Stefanović
* Vedoucí odd. neunijních evropských zemí, Amerik a proexportní politiky - Ministerstvo zemědělství ČR – Ing. Karolína Bartošová
* Ředitel pro strategii firmy ROSIVA Šumperk s.r.o. – Roman Diviš
* Ředitel sdružení Vojvodina Agrar - Pavle Pustajić
* Zástupci firem z ČR působící v Srbsku a zástupci firem ze Srbska

Oblast školství a mládeže


Pobyty srbských dětí na letních táborech v Olomouckém kraji
Srbské děti z regionu Vojvodina se od roku 2005 každoročně účastní letního tábora v Ochozi u Konice, který organizuje Dům dětí a mládeže Olomouc. Srbské děti se těchto táborů mohou účastnit díky finanční dotaci Olomouckého kraje, jehož jednou z priorit vzájemné spolupráce se srbskou Vojvodinou je i podpora mládežnických aktivit.

Přehled letních táborů naleznete v rubrice Česko-srbská spolupráce.

Oblast kultury

Výstava „Kulturní dědictví Olomouckého kraje“ (2009)
Výstavu s názvem „Kulturní dědictví Olomouckého kraje“ si mohli návštěvníci prohlédnout během června 2009 v Muzeu města Novi Sad. Výstavu slavnostně otevřeli Její Excelence PhDr. Hana Hubáčková, velvyslankyně České republiky v Bělehradě, Radoslav Petković, náměstek tajemníka kultury Autonomní oblasti Vojvodina, Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, a PhDr. Jindřich Garčic, vedoucí odboru kultury a památkové péče Olomouckého kraje.

Výstava „Vojvodina na dlani“ (2010)
Olomoucký kraj ve spolupráci se svým partnerským regionem Vojvodinou v Srbsku připravil zajímavou výstavu, která přiblížila život a kulturu Srbů olomouckému publiku. Výstava s názvem Vojvodina na dlani představila kolekci fotografií srbských amatérských fotografů, kteří se poprvé prezentovali v České republice. Výběr témat fotografií byl různý. Někteří autoři se zaměřili na krajinnou fotografii, jiní na portréty vesničanů či městskou architekturu. Spojujícím motivem všech fotografií byla oblast, ze které autoři pocházejí – Autonomní oblast Vojvodina.Vernisáž výstavy se konala 20. října 2010 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti Mgr. Radovana Rašťáka, náměstka hejtmana pro kulturu.

Výstava Tři věrtele mládí (2011)
Olomoucký kraj ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci a Historických archívem Bela Crkva ze Srbska připravily výstavu nazvanou Tři vertěle mládí, která popisuje osud české komunity v partnerském regionu kraje Vojvodina (Srbsko). Oficiální otevření výstavy proběhlo 15. září za účasti náměstka Olomouckého kraje Pavla Horáka a ředitele Vlastivědného muzea Břetislava Holáska.

 

Další aktivity


Předání autobusu českým krajanům v Srbsku
Olomoucký kraj předal v 24.října 2012 zástupcům české menšiny žijící v srbské Vojvodině klíče od meziměstského autobusu značky SOR. Autobus v hodnotě 760 tisíc korun kraj po dohodě s dopravcem Veolia Transport Morava odkoupil za 240 tisíc korun a v rámci partnerství ho daroval krajanům v Banátu.  Slavnostního předání autobusu se kromě Šimana Iroviče zúčastnil také starosta města Bela Crkva Stanko Petrovic a ředitel dopravního podniku JATP Predrag Marila.