newbalkan.com

Zpravodajství

aktuální ekonomické zprávy, inzerce a prezentace firem se zaměřením na Jihovýchodní Evropu

Languages

česky srpski english

[REGISTRACIJA:]

Registrujte se besplatno i isko-ristite sve prednosti sistema.

PRIJAVITI:

Vyhledávání

Naručite :

newsletternaručite
glavni partneri
Šta ima novo...
- 10.01.2018 -
Ambasada Republike Češke u Beogradu
Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata razvojne saradnje u 2018. godini
- 26.05.2017 -
Češko-srpska saradnja
Nagrada Františeka Zacha
- 28.08.2014 -
Privatizacija
Javni poziv za privatizaciju 502 preduzeća
Vreme Kursna lista Dokumenti za prenos Linkovi Mape
vaše početna stranapošaljite nam e-mail
22.09. 2019VREME€ = KURS VALUTE

Svet kao domovina

Društvo za opštu pomoć SVĚT JAKO DOMOV

PROJEKTI
društva za opštu pomoć SVĚT JAKO DOMOV (Svet kao domovina)
za oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine pogodjene posledicama rata i progonima stanovništva.

Društvo za opštu pomoć SVĚT JAKO DOMOV je nastalo 2001 godine i osnovano je radi organizovnja pomoć izbeglicama i prognanima na teritoriji BIH i Srbije; na taj način, ono pomaže pri odstranjivanju posledica rata izmedju pojedinih republika bivše SFRJ i kasnije vojne intervencije NATO. Ubedjeni smo da je mnogo teže i skuplje rešiti pitanje problematike ekonomske migracije izbeglica i prognanika raštrkanih po celoj Evropi, nego pružiti im pomoć tamo, gde su prvobitno živeli. Osećaj prouzrokovan gubitkom rodnoga doma je frustrirajući najmanje za jednu generaciju i nema ništa zajedničko sa slobodnom odlukom naseliti se tamo, gde su uslovi za život zadovoljavajući.

Naši projekti su planirani kao sticaj humanitarne (dobrotvorne) i razvojne pomoći, zato što smatramo da je od izuzetne važnosti ne napuštati grupu stanovnika, kojima smo se odlučili pomoći u krajnjoj nuždi i pri ugroženju života, sve dok ne postanu samostalni i dok ne budu sposobni da se izdržavaju spostvenim snagama. Našim ciljem nije stalno pružanje jedne te iste, monotone pomoći u jelu ili druge pomoći, koja ljudima ne omogućava povratak dostojnom životu, vlastitoj iniciativi i samostalnosti.

Istovremeno se trudimo, da naši projekti uvek zrače duhovnim podtekstom, odn. da se tiču zajedničkog života u miru, pomirenja, opraštanja i saradnje. Projekti EU koji, u finansijskom pogledu, dosledno uslovljavaju povratak izbeglica u prvobitno mesto boravišta, su često neuspešni zato što ne uzimaju u obzir stvari, koje ljudi ne mogu da savladaju - strah, osećaj ugroženosti i nepravde i mržnju, koja još uvek traje. Zbog toga se trudimo da tim ljudima obnovimo ili ponovo stvorimo egzistenciju na mestu, prema kojem nešto osećaju, na kome se osećaju bezbedno i gde poznaju svoje susede.

Prvi projekat je bila izgradnja montažnih drvenih kućica, čime se omogućilo da se reši izuzetno teška stambena situacija deset porodica sa decom. Usledila je pomoć porodicama, koje su izvodile rekonstrukciju ili izgradnju malih porodičnih gazdinstava. Ostali projekti već obuhvataju širu problematiku, ali zbrinjavanje porodica, koje žive u neljudskim uslovima i nalaze se u bezizlaznoj situaciji, će za nas i dalje biti prioritetno. Zbog toga smo u okviru izgradnje pratećih objekata u projektu "Park pomirenja" takodje predvideli izgradnju objekta tipa "Dom za zbrinjavanje" namenjenog starijim gradjanima, u našem slučaju izbeglicama koje bi se rado vratile kućama, ali više nemaju ni snage, ni finansijskih sredstava za obnovu svojih domova, koji su uništeni u ratu.

Do sada smo ostvarili:

1.
Projekat "Izgradnja stambenih objekata za izbeglice na teritoriji Balkana"
Dovršava se izgradnja 10 montažnih drvenih kućica za porodice izbeglica (4 kućice u BIH, 6 kućica u Srbiji), čija celokupna vrednost iznosi 16 600 000 čeških kruna, sa dotacijom češkog Ministarstva industrije i trgovine od 4 980 000 čeških kruna.

   
Čačak, Srbija

   
Gračanica, Srbija-Kosovo i Metohija

     
Zubin Potok, Srbija-Kosovo i Metohija

2.
Projekat "Mlekara i mini-farme u Višegradu"
Ovaj projekat predstavlja obnovu jednog sela i izgradnju staja za rogatu stoku, kao i isporuku poljoprivredne tehnike i steonih junica porodicama izbeglica i socijalno ugroženima, a sve to u ukupnoj vrednosti od cca 15 000 000 čeških kruna, sa dotacijom češkog Ministarstva poljoprivrede od 4 500 000 čeških kruna. Ovaj projekat je ostvaren u saradnji sa OpštinomVišegrad u BIH.

   

3.
Projekat "Bosna rediviva"
Predstavlja obnovu farme Ivanjska kod Banja Luke, povratak porodica izbeglica u prvobitne domove, isporuku poljoprivredne tehnike, i steonih junica u ukupnoj vrednosti od 12 000 000 čeških kruna. U ovom projektu učestvujemo sa dotacijom češkog Ministarstva poljoprivrede od 3 380 000 čeških kruna. Ovaj projekat smo ostvarili zajedno sa bosanskim partnerom Krug sv. Ante, humanitarnom organizacijom bosanske franjevačke provincije "Bosna srebrena."

  


Projekti u pripremi:

1.
Farma za komunu zavisnika od droga u selu Batalovo kod Sarajeva u BIH.
Ovaj projekat priprema franjevačka humanitarna organizacija "Kruh sv. Ante" u saradnji sa danskim nevladinim organizacijama. Radi se o proverenom načinu lečenja zavislosti od droga. Članovi ovakve komune žive na mestu, gde im je obezbedjen stan i posao, za koji sami snose odgovornost i na kojem se uče novim životnim navikama koje će im, osim odvikavanja od koriščenja droga, omogućiti i povratak normalnom životu, u kojem će snositi odgovornost sami za sebe. Bilo nam je ponudjeno da saradjujemo u isporučivanju poljoprivrednih mašina i rogate stoke, ali za sada nemamo obezbedjena finansijska sredstva za učešće u ovom projektu.

2.
"Park pomirenja" u Banja Luci na Petričevcu u BIH.
Ovaj projekat se tiče urbanističkog rešenja prigradske oblasti Banja Luke u BIH; radi se o javnom parku sa pratećim objektima i sitnom arhitekturom. Učešće Svět jako domov u ovom projektu se svodi na arhitektonski plan, uredjivanje terena i sadjenje zelenila, uključujući i isporuku. Ovom projektu je namenjeno zemljište površine od cca 8 ha, što omogućuje izgradnju Doma za zbrinjavanje, stambenih objekata za studente, kao i izgradnju kulturnog, društvenog i duhovnog centra namenjenog održavanju predavanja postdiplomskog tipa, i to u disciplinama, koje su neophodne za usmeravanje ka demokratskom, obrazovanom, humanitarno i ekološko usmerenom društvu. Za sada, ovaj projekat nije u potpunosti finansijski obezbedjen.PROJEKAT "PARK POMIRENJA" U BANJA LUCI U BiH

Društvu SVĚT JAKO DOMOV je bila ponudjena saradnja u ostvarenju izgradnje u okolini franjevačkog manastira na Petričevcu u Banja Luci. Radi se o zemljištu površine cca 8 ha, na kojem bi smo hteli da postupno sagradimo gradski park-baštu za meditiranje, koja bi bila delom javna, a delm namenjena privatnim potrebama franjevačke zajednice. Javni deo ovog parka bi činio kvalitetan deo gradskog zelenila, a u njemu bi se nalazila sitna arhitektura i prateći objekti. Istovremeno se odvija obnavljanje crkve u arealu manastira, koji je bio teško oštećen zemljotresom, a potom potpuno uništen u ratu.

Izgradnja parka će biti povezana sa uspomenom na nedavnu posetu pape Jovana Pavla II prilikom proglašavanja za sveca rodjenog banjalučanina Dr. Ivana Merza. Dr. Merz, koji je bio univerzitetski profesor literature i filozofije, je svojevremeno imao veliki uticaj na studente ne samo katoličke vere i predstavlja ličnost, čija bi zaostavština u budućnosti mogla da znači mnogo za pomirenje i učvršćivanje odnosa izmedju pojedinih etničkih grupa i vera u ovoj oblasti. Iako je umro vrlo mlad, u 32. godini života, ostavio je za sobom značajno literarno i pedagoško delo.

Prateći objekti će se ticati i dobrotvorne oblasti (Dom mirne starosti, bolnica i sl), ali prvenstveno će se raditi o gradjevinama namenjenim studentima - studentskom domu (istovremeno predvidjenom da služi i kao prenoćište za hodočasnike), bibliotekama, "Spomeniku pomirenja" u vidu društvenog, kulturnog i duhovnog centra, Evropske škole demokratije i ekologije i sl. Projektantski ulog društva Svět jako domov predstavlja koncepcioni rad sa dugotrajnom realizacijom od strane niza različitih, a pretežno inostranih učesnika.

Veliko interesovanje za našu saradnju je ispoljio i lično baljalučki dijecezni biskup S.E.Mons. Franjo Komarica. Ovaj projekat Vam podnosimo uz njegovu preporuku i sa velikom nadom u pomoć od čeških biskupa. Smatramo, da bi ovaj projekt mogao biti izraz solidarnosti sa Bosnom i Hercegovinom, koja je najugroženija od osam evropskih zemalja koje, zajednički proživljavaju "Srednjoevropske katoličke dane 2003 - 2004," moleći se nadi Evrope, Isusu Hristu.

Takodje Vam prilažemo preporuku od češkobudjejovičkog biskupa Mons. Jirži Padjoura OFMCap. i molimo vas da razmotrite mogućnost pomoći banjalučkoj dijecezi u ovoj fazi projekta, i to u vidu moralne pomoći od ČBK (Češka biskupska konferencija), čime bi se značajno povećao značaj projekta, a istovremeno i mogućnost da će dobiti dotaciju od Ministarstva životne sredine ČR, koja bi bila namenjena početnoj fazi realizacije.

Iskreno Vam zahvaljujem
Ing.arch. Naděžda Dvořáková
SVĚT JAKO DOMOV o.p.s.
V Oblouku 9, 370 04 České Budějovice

ČEŠKA REPUBLIKA

Tel: +420 38 74 25 764, fax: +420 38 74 220 29
Mobil: +420 606 645692, +420 606 785090
e-mail: nada.dvorakova@quick.cz